มอบของขวัญผู้สูงอายุเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2557

มอบของขวัญผู้สูงอายุเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 แก่สมาชิกสหกรณ์ ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป จำนวน 301 คน