กิจกรรมร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชน

กิจกรรมร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ บริเวณปั๊มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง