กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2566

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมวางพานพุ่มเพื่อแสดงความจงรักภักดี ถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวรัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ และเข้าร่วมกิจกรรมพบปะสมาชิกผู้สูงอายุ 65 ปี ณ วัดบ้านแม่กัวะ ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง