ร่วมต้อนรับพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เยี่ยมบ้านบางจาก

ร่วมต้อนรับพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เยี่ยมบ้านบางจาก และขอบคุณบริษัทบางจากที่ให้โอกาสจำหน่ายข้าวจากชาวนา