รดน้ำดำหัวคณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่อาวุโส

นางพนัชกร เพชรชูช่วย ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมรดน้ำดำหัวคณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในวาระปีใหม่เมือง