ออกประชุมกลุ่ม ประจำปี 2566

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดยนางพนัชกร เพชรชูช่วย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ร่วมออกประชุมกลุ่ม เพื่อชี้แจงงบกำไรปีบัญชี 2565/2566 พร้อมชี้แจงแผนการดำเนินงานปีบัญชี 2566/2567 ให้กับสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จำนวน 45 กลุ่ม ให้ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง