กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2566

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด นำโดยผู้จัดการ ตัวแทนคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ในวันแม่แห่งชาติ 2566 ณ หอประชุมอำเภอสบปราบ จากนั้นไปมอบของขวัญแก่สมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป