ประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์จังหวัดลำปาง ผ่านสื่อรายการเรื่องพลบค่ำ

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นำเสนอสินค้าที่ผลิตในสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรายการเรื่องพลบค่ำ ช่อง 9 MCOT