ประมวลภาพงานกีฬาสีสัมพันธ์วันสหกรณ์ ครั้งที่ 24

ประมวลภาพงานกีฬาสีสัมพันธ์วันสหกรณ์ ครั้งที่ 24/2567 ณ อาคารกีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง